Kotasińska Beata

Kotasińska Beata
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, mam uprawnienia w zakresie oligofrenopedagogiki. Jako instruktor harcerski prowadzę gromadę zuchową.