Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych