Kowalska Ewa

Kowalska Ewa
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Opiekun 10 Gromady Zuchowej Mali Przyrodnicy.