Rada Rodziców


Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Bednarczyk

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Makles

Skarbnik Rady Rodziców Pani Justyna Mrozek – Więdłocha

Sekretarz Rady Rodziców Pani Bogumiła Klecha 


Uprzejmie prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców.

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

SKO dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

ul. K.K. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck

36102016640000360204375960

Proszę przy wpłacie podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.