Oferta szkoły

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku obecnie oferuje:

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje Paniom Annie Krajewskiej, Oldze Sukiennik – Sadłuckiej, Beacie Kotasińskiej oraz Panu Dariuszowi Kotasińskiemu za przygotowanie filmu promującego naszą szkołę.

Dyrektor szkoły

Anna Kępczyńska

 • przyjazną i życzliwą atmosferę skupioną na potrzebach dziecka,
 • bezpieczeństwo, między innymi monitoring wizyjny na korytarzach i wokół szkoły,
 • nauczanie przez doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego,
 • wielostanowiskową pracownię komputerową,
 • odnowione sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne, nowe ławki i krzesła,
 • nowoczesne laboratorium językowe,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podczas dodatkowych zajęć, warsztatów, rajdów,
 • opiekę pielęgniarki,
 • pomoc pedagogiczną i logopedyczną (pedagog szkolny, logopeda),
 • konsultacje z psychologiem,
 • opiekę świetlicy szkolnej do późnych godzin popołudniowych,
 • odnowioną bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię ze stanowiskami komputerowymi,
 • wielofunkcyjne nowoczesne boisko sportowe,
 • pyszne domowe obiady oraz kanapki na drugie śniadanie przygotowywane w nowoczesnym bloku żywieniowym,
 • automat ze zdrową żywnością,
 • ścienne źródełko wody pitnej,
 • liczne wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne,, biwaki, rajdy, wyjazdy do kin, teatrów, muzeów itp.,
 • cykliczne imprezy integracyjne, między innymi festyny rodzinne, loterie fantowe, dni otwarte dla przedszkolaków, bale karnawałowe dla klas I – III, dyskoteki dla klas IV – VIII,
 • salę sensoryczną dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 • w niedalekiej przyszłości nowoczesną salę gimnastyczną z całym zapleczem.

 

 

ZAPRASZAMY DO NAS