Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Emil Ziętal

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Zuzanna Pudełek

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

 Hanna Strzeszyna

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. mgr  Anna Gradzik

p. mgr Sylwia Paliwoda

p. mgr Agata Tylikowska

p. mgr Agnieszka Zielińska