Samorząd Uczniowski


Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Michalina Stefańska

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego 

Marta Pudełek

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

 Amelia Rataj

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. mgr  Karolina Suchańska

p. mgr Katarzyna Grzybowska

p. mgr Agata Tylikowska

p. mgr Agnieszka Zielińska

p. mgr Klaudia Wojtasińska – Świąć