Kalendarium

04.09.2023
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2023
Dzień Edukacji Narodowej
22.12.2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.12.2023
Początek zimowej przerwy świątecznej
31.12.2023
Koniec zimowej przerwy świątecznej
29.01.2024
Początek ferii zimowych
11.02.2024
Zakończenie ferii zimowych
28.03.2024
Początek wiosennej przerwy świątecznej
02.04.2024
Koniec wiosennej przerwy świątecznej
02.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14.05.2024
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

 

 

15.05.2024
Egzamin ósmoklasisty z matematyki
16.05.2024
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

 

 

31.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21.06.2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22.06.2024
Początek ferii letnich
31.08.2024
Zakończenie ferii letnich