Kalendarium

01.09.2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2021
Dzień Edukacji Narodowej
12.11.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.12.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.12.2021
Początek zimowej przerwy świątecznej
31.12.2021
Koniec zimowej przerwy świątecznej
14.02.2022
Początek ferii zimowych
27.02.2022
Zakończenie ferii zimowych
14.04.2022
Początek wiosennej przerwy świątecznej
19.04.2022
Koniec wiosennej przerwy świątecznej
24.05.2022
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

 

 

25.05.2022
Egzamin ósmoklasisty z matematyki
26.05.2022
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

 

 

17.06.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.06.2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25.06.2022
Początek ferii letnich
31.08.2022
Zakończenie ferii letnich