Home

DOBRA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
ZAPRASZAMY

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych w szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku w roku szkolnym 2024/2025

Uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczba punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Zarządzenie Burmistrza Kłobucka z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025...do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły należy dostarczyć do dnia 18.04.2023 r.

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Kłobuck
Dyrektor Szkoły Anna KępczyńskaJesteśmy szkołą podstawową w Kłobucku skoncentrowaną na doskonaleniu

Nasza szkoła jest zaangażowana w nauczanie uczniów poprzez pozytywne doświadczenia edukacyjne, aby odnieśli sukces w szkole średniej i dalszym życiu. Uważamy, że przy planowaniu i wdrażaniu działań edukacyjnych należy wziąć pod uwagę unikalny styl uczenia się uczniów.

Mamy bogatą kolekcję książek, certyfikowanych przez Ministerstwo Edukacji i najlepsze organizacje społeczne dzieci.

Naszą kadrę nauczycielską bez wątpienia tworzą wysoce doświadczeni i utalentowani nauczyciele, którzy uwielbiają dzieci.

Nasza szkoła regularnie przechodzi certyfikaty rządowe. Jesteśmy przekonani, że nasze nauczanie jest na wysokim poziomie.

Ponad 85 lat doświadczenia

Lat doświadczenia
Ponad
Wykształconych uczniów
%
zadowolenia
%
Tyle dajemy z siebie każdego roku
Telefon

34 317 27 93

Adres

42-100 Kłobuck
ul. Baczyńskiego 2