Stołówka

Opłata za obiady:

Uwaga! Zmiana terminu opłat za obiady.

W związku z nowym Zarządzeniem Dyrektora CEA w Kłobucku z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania przez pracowników jednostek wpłat za żywienie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązuje zmiana w opłatach za obiady od miesiąca marca. 

Proszę o wpłatę za obiady za miesiąc marzec do 10 kwietnia 202 3 r. po otrzymaniu informacji na Librusie o kwocie, która Państwo powinni wpłacić. 

Opłatę za obiady, po zakończonym miesiącu, należy uiścić do 1o następnego miesiąca. Cena za 1 obiad ( bez zmian) 6,00 zł.

 

Proszę o wpłaty do 10 każdego miesiąca  za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy szkoły:

61 8248 0002 1000 0000 0996 0001

wpisując dane dziecka – imię i nazwisko, klasę i miesiąc.

Wszelkie nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie (sms) do godziny 8.00 w danym dniu na numer telefonu 797 091 198.

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kępczyńska

Jadłospis:

 • Kasza manna na rosole.

 • Makaron z mięsem wieprzowym w sosie neapolitańskim.
 • Herbata z cytryną.

Alergeny: gluten, seler,  jajko.

 • Zupa fasolowa z ziemniakami.

 • Ryż z bitą śmietaną i truskawkami.
 • Kompot owocowy.

Alergeny: gluten, produkty mleczne, seler.

 • Ziemniaki, pieczeń ze schabu w sosie własnym, surówka z selera, marchwi i ogórka kiszonego z majonezem.
 • Herbata żurawinowa.

Alergeny: Gluten, seler, jajko.

 • Krupnik z kaszy jęczmiennej z ziemniakami.
 • Placuszki cukiniowo – drobiowe w sosie jogurtowo – czosnkowym.
 • Sok pomarańczowy.

Alergeny: gluten, produkty mleczne, seler, jajko.

 • Ziemniaki, file rybny z pieca w sosie koperkowym, surówka z kiszonej kapusty, marchwi i pora.
 • Woda miętowa.

Alergeny: gluten, produkty mleczne.

Jadłospis może ulec zmianie.

Regulamin stołówki:

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na terenie szkoły i stronie internetowej.

§ 2.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

opłata za jeden posiłek dla ucznia (od dnia 1 listopada 2022 r.) – 6.00. zł,

 1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 3.
Wnoszenie opłat za posiłki

 • Opłaty za obiady, po zakończonym miesiącu, należy uiścić do 10 następnego miesiąca.
 • Opłaty za obiady  za dany miesiąc należy wpłacać na konto szkoły:

61 8248 0002 1000 0000 0996 0001

wpisując dane dziecka – imię i nazwisko, klasę i miesiąc

§ 4.
Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność ucznia  korzystającego  ze stołówki szkolnej należy zgłosić telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00 pod numer 797 091 198.
 2. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie do świetlicy szkolnej( co najmniej 5 dni przed terminem rezygnacji) w innym przypadku rodzic będzie musiał ponieść koszty przygotowanych posiłków.

§ 5.
Zasady zachowania na stołówce

 1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.
 3. W stołówce obowiązuje cisza.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.