Nasz patron

Władysław Sebyła

Władysław Sebyła (urodził się 6 lutego 1902 w Kłobucku- zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 w Charkowie), poeta polski.
Od 1927 był członkiem grupy literackiej Kwadryga (w latach 1929–1931 redaktor i współwydawca pisma „Kwadryga”). Od 1932 roku był współpracownikiem tygodnika “Zet”. Debiutował cyklem wierszy pt.”Modlitwa” (1927). Wydał też tomy: “Pieśni Szczurołapa”(1930), “Koncert egotyczny” (1934), “Obrazy myśli” (1938). W 1938 roku poeta został odznaczony przez Polską Akademię Literatury Złotym Wawrzynem Akademickim.
Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939. Wzięty do niewoli przez ArmięCzerwoną był więziony na terenie ZSRR, został rozstrzelany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940.
(Jego poezja miała charakter filozoficzno-mistyczny, nawiązywała do liryki romantyzmu, głównie do utworów Cypriana Kamila Norwida oraz symbolizmu. W swojej poezji wyrażał przejawy buntu społecznego i metafizyki, refleksje. Utwory Sebyły były bogate we współczucie dla ludzkiego cierpienia. Autor zręcznie wykorzystał to do odnalezienia sensu świata i własnej egzystencji.