Świetlica

Godziny pracy świetlicy szkolnej

ŚWIETLICA SZKOLNA
PRACUJE W GODZINACH 7.00 - 16.00

 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
A. BLACHNICKA
7.00 – 13.30
 11.45 – 16.00
 7.00 – 10.00
12.30 – 14.30

8.00 – 9.00
10.30 – 14.30

8.00 – 10.30
11.30 – 14.15
K. GLAJZNER

 12.10 – 14.30

 7.30 – 8.45
9.50 – 11.30

 11.30 – 12.30
13.30 – 16.00
 7.00 – 8.00
11.30 – 14.00
 7.00 – 8.00
11.30 – 14.45
 
B. ZIELONKA

 14.30 – 16.00
7.00 – 7.30

 ———————-
 ———————-
 ———————-
 
P. STEFAŃSKA

 13.30 – 14.30
 11.30 – 14.30  ——————–
 ————————
 ———————
 

I. WYPYCH

————————

———————
 11.30 – 13.30
 ————————-
 ————————
 
 A. GRADZIK
 
M. WOJCIECHOWSKI

————————
 
————————
———————
————————
 
————————-
14.00 – 16.00
 
9.00 – 9.40

 ———————
 
14.40 – 16.00
 

———————————————————————————————————————————————————————–

Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00

Opieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą itp.).

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po zakończeniu, w bezpiecznym i miły otoczeniu. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy.  Tutaj każdy może spotkać się z kolegą i spędzić czas wybierając :

  • gry i zabawy grupowe w świetlicy ( tenis stołowy, klasy itp)

  • gry i zabawy dydaktyczne (krzyżówki, rebusy, wykreślanki )

  • zajęcia plastyczno-techniczne,

  • zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki),

  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),

  • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, pogadanki, rozmowy)

  • zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu ,

  • zajęcia relaksujące: relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, spacery.

Świetlica służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.

Aby zapisać dziecko należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  SZKOLNEJ oraz zapoznać się z REGULAMINEM ŚWIETLICY.

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 działa e-mail świetlicowy:

swietlica@sp1-klobuck.pl

Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny.

Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych.

W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało!