Dokumenty

Statut szkoły

Procedury covid

Zasady kształcenia na odległość
program wychowawczo
-profilaktyczny 2021/2023
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ ...
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU