Godziny dostępności nauczycieli

Godziny dostępności nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły

w Kłobucku w roku szkolnym 2023/2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

——————————————————————————————————————————————