Prelekcja na temat Kodeksu Karnego i Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich .


W ramach corocznych spotkań z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku , uczniowie klas V-VIII wzięli udział w prelekcji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz cyberprzemocy. Pan mł. asp. Artur Wróż wraz z sierż. sztab. Aleksandrą Śledzioną zwracali szczególną uwagę na przepisy Kodeksu Karnego i Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji. Policjanci wymienili najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających. Omówione zostały przypadki wyśmiewania, obrażania, dręczenia, publikowania zdjęć bez zgody, za pomocą telefonów komórkowych czy Internetu. Policjanci mówili także o niszczeniu mienia publicznego (szkolnego, cudzego). Przedstawili rodzaje kar grożących młodemu człowiekowi za takie czyny karalne i przestępstwa.

Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny być może uchroni niektórych przed nieodpowiednim zachowaniem się w codziennym życiu.