Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 –procedury obowiązujące w trakcie kształcenia stacjonarnego

§1 Podstawowym celem niniejszego opracowania jest: 1.  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom, rodzicom i interesantom przebywającym na terenie szkoły. 2.  Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, interesanci. 3. …