Ankiety dla Rodziców/Opiekunów, dla Uczniów klas IV - VIII, dla Uczniów klas I - III

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole. Informacje, które przekażecie nam Państwo pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.
Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Państwa opinie i propozycje zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
Ankieta jest anonimowa.


Ankieta dla Rodziców/Opiekunów

Drodzy Uczniowie klas IV – VIII!
Pragniemy poznać Waszą opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole oraz wartości uznawanych przez Was. Informacje, które zamieścicie, pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.


Ankieta dla Uczniów klas IV – VIII

Drogi uczniu z klas I – III!

Ankieta, którą otrzymałeś ma na celu sprawdzenie stopnia realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły. Przeczytaj uważnie pytania i podkreśl wybraną odpowiedź.


Ankieta dla uczniów klas I – III