Ankiety dla Rodziców/Opiekunów, Uczniów z klas IV - VIII oraz Uczniów z klas II-III


Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole. Informacje, które przekażecie nam Państwo pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Państwa opinie i propozycje zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Ankieta jest anonimowa.

Drogi Uczniu z klas II- III!
Pragniemy poznać Waszą opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole oraz wartości uznawanych przez Was. Informacje, które zamieścicie, pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

Drodzy uczniowie z klas IV – VIII!

Pragniemy poznać Waszą opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole oraz wartości uznawanych przez Was. Informacje, które zamieścicie, pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.