BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW


Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych o bezpłatnej opiece stomatologicznej nad uczniami

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.01.2020 r. do 30.06.2022 r. uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna

„Eskulap-Med”

Grzybowski Janusz, Grzybowska Ewa s.c.

z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie

Świadczenia stomatologiczne udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny wizyty z uwzględnieniem uprzywilejowania ucznia, pod numerem telefonu 34 324-47-96.

Zakres bezpłatnych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ obejmuje m.in.:

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją , jak dbać o jamę ustną (raz w roku),
 2. kontrolne badanie lekarskie (3 razy w roku),
 3. zdjęcie rentgenowskie wewnątrz ust,
 4. zdjęcie pan tomograficzne z opisem,
 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych,
 6. znieczulenie do zabiegów,
 7. usuniecie zębów,
 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,
 9. leczenie kanałowe(endodontyczne):wszystkich zębów u dzieci,
 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych- raz do ukończenia 8 r.ż., zębów siódmych – raz do ukończenia 14 r.ż.,
 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych,
 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych,
 13. leczenie chorób przyzębia,
 14. wypełnienie kompozytowe światło utwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów3 w szczęce i żuchwie.

Podczas rejestracji ucznia należy podać nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz imię i nazwisko ucznia. Przed wizytą w przychodni uczeń powinien okazać ważną legitymację szkolną.

Świadczenia ogólno stomatologiczne będą udzielane po okazaniu legitymacji szkolnej ucznia i wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na świadczenia ogólno stomatologiczne.