BohaterON - włącz historię!


BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W dniach 9 i 10 listopada bieżącego roku, uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku wzięli udział w akcji “Bohaterom w Twojej szkole”. Uczniowie zapoznali się się z filmem dotyczącym tematu Powstania Warszawskiego a następnie pracując w grupach przygotowali infografikę na wybrane tematy w oparciu o metodę 5W+H,posiłkując się informacjami z filmu, podręcznika