Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. źródło: www.saferinternet.pl

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada 7 lutego, ale jego obchody w Polsce zaplanowane zostały do końca marca 2023.

Informujemy, że nasza szkoła przyłącza się do tego międzynarodowego projektu.

Plan obchodów obejmuje zarówno działania uaktywniające uczniów klas I-VIII, ale także informacje skierowane do rodziców oraz nauczycieli.

W naszej szkole w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zaplanowaliśmy następujące inicjatywy:
1. Dnia 7 lutego 2023 roku przeprowadzimy kampanię informacyjną w klasach I-VIII (wprowadzenie do tematyki, wyjaśnienie celu inicjatywy DBI).
Przygotujemy gazetki tematyczne – Dzień Bezpiecznego Internetu 2023.
2. Na stronie internetowej i Facebooku szkoły oraz w dzienniku elektronicznym zamieścimy materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.
3. Wychowawcy klas I-VIII i pozostali nauczyciele przeprowadzą zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń, na które są narażeni uczniowie korzystający z Internetu, higieny korzystania z urządzeń cyfrowych. Omówią sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zaistniałymi w Sieci.
4. Uczniowie wezmą udział w wybranych lekcjach online a nauczyciele w webinarach z zakresu profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej.
5. Zabawy edukacyjne. Konkursy. Wystawy prac uczniów.


Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w to wydarzenie.