"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - PAMIĘTAMY!"

"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - PAMIĘTAMY!"


GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE –

13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!”

Szanowni Państwo.

W miesiącu wrześniu 2021 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do udziału w projekcie historycznym upamiętniającym wybuch stanu wojennego w Polsce. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.