HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII od 31 MAJA 2021 r.


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W związku z rozpoczęciem nauki przez uczniów klas I – VIII informujemy, że obiady będą wydawane od dnia 31 mamaja 2021 roku według następującego harmonogramu:


PONIEDZIAŁEK

10.35 klasa 1b, 2a, 6b

10.45 klasa 1a, 3b

11.30 klasa 4b, 7b, 7c

12.30 klasa 5a, 6a, 7a, 8a, 8c

12.45 klasa 2b

13.30 klasa 3a, 4a, 6c

WTOREK

10.35 klasa 1a, 4B, 8a

10.45 klasa 1b, 2a, 3b

11.30 klasa 4a, 6a, 7c

12.30 klasa 6a, 6c, 7b, 8c

12.45 klasa 2b

13.30 klasa 3a, 5a, 8a

ŚRODA

10.35 klasa 1b, 3a, 5a

10.45 klasa 1a, 2b

11.30 klasa 6a, 7a, 7c, 8a

12.30 klasa 2a, 6c, 7b, 8c

12.45 klasa 3b

13.30 klasa 4a, 4b, 6b

CZWARTEK

10.35 klasa 2b, 3a, 4b

10.45 klasa 1b, 1a

11.30 klasa 5a, 7a, 7b, 8a

12.30 klasa 6a, 6b, 7c, 8c

12.45 klasa 2b

13.30 klasa 2a, 4a, 6c

PIĄTEK

10.35 klasa 1a, 4a

10.45 klasa 1b, 2a, 2b

11.30 klasa 6a, 6b, 7c, 8a

12.30 klasa 5a, 6c, 7a, 7b

12.45 klasa 3b

13.30 klasa 3a, 4b, 8c