Informacja w sprawie szczepień dzieci od 12 roku życia


Szanowni Państwo przedstawiamy informacje na temat działań związanych ze szczepieniami przeciwko COVID – 19:

I tydzień

01.09.2021 r.- 05.09.2021 r. TYDZIEŃ INFORMACYJNY: lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno – edukacyjnym.

II tydzień

06.09.2021 r. – 12.09.2021 r. TYDZIEŃ PRYGOTOWANIA DO SZCZEPIENIA: zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na sczepienie dzieci.

III tydzień

13.09.2021 r. – 19.09.2021 r. TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Jeśli rodzic zechce wychowawca klasy może przekazać rodzicowi kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kępczyńska.