INFORMATOR O SZKOLNICTWIE PONADPODSTAWOWYM

INFORMATOR O SZKOLNICTWIE PONADPODSTAWOWYM


Zachęcamy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców do zapoznania się z Informatorem o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2023/2024), który został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.

https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/