JESTEŚMY DUMNI !!! WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 2022

JESTEŚMY DUMNI !!! WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 2022


Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że sukces jest nieodłącznym elementem szkolnej edukacji. Odzwierciedleniem wysiłku wkładanego przez nich w dążeniu do pogłębiania wiedzy są tegoroczne wyniki Egzaminu Ósmoklasisty.

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie spisali się znakomicie.        

Nasze wyniki są wyższe niż średnie w kraju, w powiecie, gminie i najwyższe ze wszystkich szkół w naszym mieście! Jesteśmy bardzo dumni z naszych absolwentów! Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom!

Rozkład wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów przedstawiono na wykresie.