Komunikat

Komunikat


Szanowni Rodzice !

Od poniedziałku 26.10.2020 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Planowany termin zawieszenia zajęć w szkole jest od 26.10.2020 r. (poniedziałek) do 08.11.2020 r. (niedziela) z możliwością przedłużenia.

Uczniowie klas IV-VIII będą pracować wg dotychczasowego planu, który obowiązywał w nauczaniu stacjonarnym.

Na stronie internetowej szkoły sp1-klobuck.pl w zakładce Rodzice/uczniowie – dokumenty są zamieszczone zasady kształcenia na odległość obowiązujące od 26.10.2020 r. w naszej szkole. W tych zasadach znajduje się załącznik nr 2 wg którego będą prowadzone zajęcia.

Nauczyciele zajęcia będą prowadzić z sal lekcyjnych w szkole przy użyciu pomocy dydaktycznych poprzez aplikację TEAMS do której wszyscy uczniowie mają dostęp, oraz E-dziennik.

Pamiętajcie Państwo, że od 26.10.2020 r. będzie obowiązywał zakaz poruszania się dzieci do 16 r.ż. bez opieki osób dorosłych w godzinach od 8.00-16.00.

Uczniowie klas I-III od 26.10.2010 r. do szkoły uczęszczają wg dotychczasowego planu zajęć i uczą się stacjonarnie (w szkole)

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Anna Kępczyńska