Komunikat Dyrekcji Szkoły

Komunikat Dyrekcji Szkoły


Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 19.10.2020 r. do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku będą mogli wchodzić tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

Uczniowie będą wchodzili dwoma bocznymi wejściami do szkoły tj. od strony parkingu i od strony boiska szkolnego, oraz wejściem głównym od ul. K. K. Baczyńskiego.

Przy każdym wejściu nauczyciel lub pracownik szkoły odbierze dziecko, które uda się do szatni by się przebrać. Najmłodszym uczniom, nauczyciel dyżurujący w razie potrzeby udzieli pomocy.

Po skończonych lekcjach dzieci będą odbierane przez rodziców przy drzwiach j.w., nauczyciel lub pracownik szkoły przekaże dziecko rodzicowi lub prawnemu opiekunowi lub innej osobie upoważnionej do odbioru przez rodzica. Rodzice kontaktują się z nauczycielem telefonicznie lub e-mail. W sytuacji koniecznego spotkania się z nauczycielem, dyrektorem umawiają się na spotkanie telefonicznie.

Przed głównym wejściem do szkoły zostanie wystawiona skrzynka podawcza do której należy składać dokumenty ( w razie potrzeby).

Rodzic, osoba która będzie miała kontakt z dyrektorem, nauczycielem musi mieć maseczkę osłaniającą usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnionym przez szkołę.

Kontakt ten będzie odbywał się na parterze – holu szkoły.

Bardzo proszę do korzystania z alternatywnych form kontaktu ze szkołą:

  • poczta elektroniczna szkoły: sekretariat@sp1-klobuck.pl
  • świetlicy: swietlica@sp1-klobuck.pl
  • e-dziennik Librus
  • poczta elektroniczna nauczycieli
  • telefon 34 317-27-93
  • forma pisemna – skrzynka podawcza.

Powyższe zasady zostają wprowadzone zgodnie z regulacjami prawnymi , dotyczącymi ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszam

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Anna Kępczyńska