Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”


Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2023 w naszej szkole zorganizowany został konkurs plastyczny na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Przystąpiło do niego ośmiu uczniów, którzy, interpretując temat, odnieśli się m.in. do zagadnień cyberprzemocy, nawiązywania znajomości, ochrony danych osobowych, ochrony danych wrażliwych, upubliczniania wizerunku, szkodliwych treści.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia profilaktycznego było kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz propagowanie wśród uczniów zasad poszanowania prawa i prospołecznych zachowań.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się inwencją twórczą i kreatywnością.

Serdecznie dziękujemy uczennicom i uczniom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych i życzymy dalszych sukcesów???

I miejsce Hanna Bednarczyk z klasy VIIa

I miejsce Lena Krajewska z klasy IVa

II miejsce Lena Klecha z klasy IVa

III miejsce Kamil Koperek z klasy IVb

III miejsce Antoni Staśkiewicz z klasy Ib

Wyróżnienie

Kornelia Lamik z klasy IVa

Jakub Król z klasy VIa

Jakub Januszka z klasy VIIIb