Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sejmie pod patronatem Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidii Burzyńskiej

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sejmie pod patronatem Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidii Burzyńskiej


12 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sejmie został on zorganizowany z inicjatywy Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidii Burzyńskiej, która zaszczyciła nasza szkołę swoją obecnością . Wśród zaproszonych gości znaleźli się również burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, wizytator KO w Katowicach pani Urszula Michalak, Sekretarz Gminy Kłobuck Pani Sylwia Piątkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Pan Janusz Solucja, Proboszcz Parafii św. Marcina w Kłobucku ks. Mieczysław Wach, współwłaściciel Miodów Polskich Pan Tomasz Strojny, Rada Rodziców Panie Ewa Bednarczyk i Bogusława Klecha. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Konkurs został przeprowadzony przez pracowników Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Składał się z części wykładowej na temat polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz z części pisemnej – testu dla uczestników konkursu. Do konkursu przystąpili uczniowie z dziewięciu szkół naszego powiatu. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez Panią Poseł Lidię Burzyńską , otrzymali uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca: Natalia Błaszczykowska z Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku, Mikołaj Matuszczyk ze Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej i Natalia Mika ze Szkoły Podstawowej w Pankach. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki oraz zaproszenie na wycieczkę do Sejmu RP. Na zakończenie Dyrektor szkoły Anna Kępczyńska serdecznie podziękowała uczestnikom konkursu i ich opiekunom, przybyłym gościom, a przede wszystkim Pani Poseł Lidii Burzyńskiej, gdyż to dzięki niej nasza szkoła mogła być organizatorem tego konkursu.