Program Inst.Ling w naszej szkole

Program Inst.Ling w naszej szkole

W roku szkolnym 2021/2022 Nasza Szkoła przystąpiła do Programu Insta.Ling (XVII i XVIII Edycja Programu). Do Programu dołączyły klasy 8b, 7a, 7b, 7c. Program pomaga uczniom w skutecznej nauce słówek z języka angielskiego. Pracę uczniów koordynują nauczyciele języka angielskiego.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych. Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej i skutecznej nauki słówek. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa zaledwie kilka minut. Nauczyciel i rodzice dostają raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców

Więcej informacji dostępnych na stronie:  https://instaling.pl/