Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025 - informacje


Szanowni Rodzice.

W związku ze zbilżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zapraszamy do zapoznania się z Zasadami przyjęć do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie Burmistrza Kłobucka z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025...do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
Uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczba punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.