Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

28 października 2022 roku w obecności Pana Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego, Pani Sekretarz Gminy Sylwii Piątkowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewy Bednarczyk, Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joanny Makles, Skarbnika Rady Rodziców Pana Damiana Drozdka, Dyrekcji naszej szkoły oraz Rodziców odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia.
To był niezwykły dzień. Dzieci ubrane w stroje galowe, perfekcyjni prowadzący, przepięknie udekorowana sala gimnastyczna, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, by ślubowanie pierwszaków wypadło jak najlepiej. Najważniejszymi momentami uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał Pan Burmistrz. W ten oto sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów „Jedynki”.
Wszyscy uczniowie klas pierwszych wzorowo zaprezentowali swoją wiedzę i swe umiejętności, a publiczność nagrodziła wspaniałych pierwszaków wielkimi brawami.
Pierwszoklasiści otrzymali prezenty od Pana Burmistrza, Pani Sekretarz, Rady Rodziców, Dyrekcji, Rodziców, a także swoich kolegów i koleżanek z klas trzecich oraz dyplomy         od swoich Wychowawczyń. Pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności i życzyła wszystkiego dobrego.
Pierwszoklasiści obiecali być pilnymi i wzorowymi uczniami, sympatycznymi kolegami         i godnie reprezentować swoją szkołę.
Uroczystość ta zakończyła się smacznym poczęstunkiem i pamiątkowymi zdjęciami. 
Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie, pamiętajcie, że nauka to niesamowite wyzwania! 
Zapraszamy na fotorelację.