"SZKOŁA PATRIOTÓW"


W dnia 27 listopada 2023r. W Zespole Szkół Muzycznych i. W. Kilara w Katowicach Dyrektor Szkoły Pani Anna Kępczyńska odebrała Certyfikat „Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów” przyznawany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Według Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokument ten jest wartościowym wyróżnieniem dla placówek, które zostały nim nagrodzone.

Nasza szkoła jako jedyna w Kłobucku brała udział w realizacji wojewódzkiego projektu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” którego celem było:

– przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,

– upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,

– systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,

– pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy

o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,

– dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,

– współpraca z lokalną społecznością

– rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Organiatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego było Kuratorium Oświaty w Katowicach, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Analizy i oceny podejmowanych przez szkoły/przedszkola działań dokonała; Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Sznajder – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach. Anna Rakocz – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Romuald Kubiciel – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

Koordynatorem projektu w naszej szkole był nauczyciel historii Pan Rafał Staśkiewicz oraz pedagog szkolny Pani Karolina Suchańska.