WIRUSOOCHRONA

WIRUSOOCHRONA


Uczniowie z klas 1-3, w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pt. „WIRUSOOCHRONA” organizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach, wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat higieny oraz zdrowia .

Wychowawczynie rozmawiały z uczniami na temat roli szczepień ochronnych, przestrzegania zasad higieny, prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Podczas lekcji uczniowie:

– obejrzeli bajkę “O wirusie”

– śpiewali piosenkę “Przegoń wirusa”

– rozwiązywali krzyżówkę rozwijającą wiedzę na temat podstawowych zasad higieny i ochrony przed wirusami,

– udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania zasad higieny w życiu codziennym w czasach pandemii,

– zapoznali się z prezentacją multimedialną pt.: ”Nie daj się grypie”,

– odgrywali scenki dotyczące higieny nosa i prawidłowego mycia rąk,

– rozpoznawali ilustracje przedstawiające profilaktykę ochrony przed wirusami,

– wzbogacili wiedzę dotyczącą zdrowia i podstawowych zasad higieny, oraz zachowania się podczas choroby,

– poznali objawy grypy,

– zapoznali się z metodą ochrony przed wirusami – ZWZ (złap, wyrzuć, zabij),

– wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce poprzez indywidualne ćwiczenia. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością i wiedzą podczas lekcji🙂