WOJEWÓDZKI PROJEKT EDUKACYJNY "Szkoła Patriotów"/ "PRZEDSZKOLE PATRIOTÓW"

WOJEWÓDZKI PROJEKT EDUKACYJNY "Szkoła Patriotów"/ "PRZEDSZKOLE PATRIOTÓW"


Pragniemy poinformować, że  przystąpiliśmy do udziału w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym “Szkoła Patriotów/Przedszkole Patriotów”, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski.

Uczniowie, w ramach realizacji zadań projektu, będą opiekować się, dbać o pomnik upamiętniający poetę pochodzącego z Kłobucka Władysława Sebyły, który jest jednocześnie patronem naszej szkoły.