"Nawigacja w każdą pogodę"


Po feriach kontynuujemy szkolną inicjatywę profilaktyczną „Nawigacja w każdą pogodę” opracowaną przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Zakończyliśmy badania wstępne wśród dzieci, rodziców i nauczycieli na podstawie których wychowawcy klas VI-VIII rozpoczęli zajęcia profilaktyczne, których celem jest wsparcie dzieci i całego środowiska szkolnego w naszej placówce.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” została opracowana zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Istotą 9 wskazówek jest wsparcie młodzieży oraz zmotywowanie do wyciągnięcia wniosków z sytuacji kryzysowej, a także okazja do pozytywnych przemian w życiu młodego człowieka.

Realizując „Nawigację…” (na godzinach z wychowawcą)będziemy opierać się na poniższych sposobach (9 wskazówek), które mogą być pomocne dla uczniów, ale również dla osób dorosłych.

*Wskazówka 1-Akceptuj to, co czujesz.

*Wskazówka 2-Panuj nad tym, co robisz.

*Wskazówka3-Bądź czujny/czujna.

*Wskazówka4-Odpuść sobie i innym.

*Wskazówka5-Odkrywaj źródła wsparcia.

*Wskazówka6-Patrz daleko.

*Wskazówka7-Szukaj tego, co dobre.

*Wskazówka8-Buduj z tego co masz.

*Wskazówka9-Wyjdź naprzeciw.

Wychodząc naprzeciw naszym uczniom ich sprawom i problemom podejmujemy realizację tej szkolnej inicjatywy profilaktycznej. Zachęcamy zarówno uczniów jak i Państwa rodziców i opiekunów do zaangażowania się w realizację „Nawigacji…”.

Z wyrazami szacunku

Szkolny koordynator NWKP – Katarzyna Glajzner