Zebrania z Rodzicami / Opiekunami

Zebrania z Rodzicami / Opiekunami


Zapraszamy Państwa dnia 17 marca 2022 roku na zebrania wychowawców z rodzicami oraz konsultacje ze wszystkimi nauczycielami stacjonarnie ( z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego) wg harmonogramu:

Klasy I-III godz. 1630

I a – sala 35

II a – sala 33

II b – sala 37

III a – sala 23

III b – sala 28

Klasy IV-VI godz. 1715

IV a – sala 22

IV b – sala 18

V a – sala 28

V b- sala 26

VI a – sala 14

Klasy VII-VIII godz. 1800

VII a – sala 22

VII b – sala 24

VII c – sala 14

VIII a – sala 27

VIII b – sala 23

VIII c – sala 17