Innowacja pedagogiczna „I Ty możesz programować”

Innowacja pedagogiczna „I Ty możesz programować”


W naszej szkole, w klasach 4-8, nauczyciel informatyki pan Arkadiusz Morga prowadzi  innowację pedagogiczną „I Ty możesz programować” dotyczącą nauczania elementów programowania w programie Pixblocks.

Poruszane zagadnienia wpisują się w ideę powszechnego nauczania programowania, które staje się kompetencją kluczową XXI wieku.

Spodziewanymi efektami będą takie umiejętności uczniów jak:

  • tworzenie prostych programów i gier w programie Pixblocks, 

  • planowanie i rozwiązywanie różnorodnych sytuacji życiowych w sposób algorytmiczny (od pomysłu do rozwiązania),

  • logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie swoich pomysłów, 

  • korzystanie z nowych technologii, rozwijanie umiejętności korzystania z programów edukacyjnych, aplikacji i gier edukacyjnych wspomagających naukę programowania.

Z programu PixBlocks można korzystać zarówno podczas kształcenia indywidualnego oraz zajęć informatycznych w szkołach. Pozwala nauczycielowi poprzez specjalny panel nadzorować postęp ucznia, a także zdalnie pomagać w wykonaniu trudniejszych zadań. Jest też możliwość zadawania prac domowych i sprawdzianów, monitorując tym samym postępy w programowaniu. Uczeń może także samodzielnie rozwijać swoje umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań z lekcji, podzielonych na kursy.