Komunikat Dyrekcji Szkoły

Komunikat Dyrekcji SzkołyWprowadzono zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły zgodnie z Uchwałami Rady Pedagogicznej nr 9/2022/2023 i nr 10/2022/2023.

Tekst ujednolicony będzie niebawem zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kępczyńska