"Nawigacja w każdą pogodę”


Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację badań i zajęć wychowawczo-profilaktycznych w ramach „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę”.

Miłym akcentem tego przedsięwzięcia jest CERTYFIKAT , który otrzymała nasza szkoła.

Dziękuję wszystkim (nauczycielom, uczniom, rodzicom) za zaangażowanie w realizację Nawigacji. Mam nadzieję, że ta inicjatywa profilaktyczna umocniła i wzbogaciła naszą szkolną społeczność o nowe doświadczenia, zdobyte na podstawie wzajemnej współpracy towarzyszącej nam przy badaniach oraz podczas zajęć. Niech koncepcja 9 wskazówek towarzyszy nam nie tylko w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, lecz w problemach dnia codziennego. W myśl wskazówki 9 wyjdź naprzeciw stawiajmy czoła nowym oczekiwaniom i wyzwaniom, które niesie każdy dzień.

Z wyrazami szacunku Szkolny koordynator NWKP – Katarzyna Glajzner