Nawigacja w każdą pogodę


Szanowni Państwo,

w listopadzie 2021 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Nawigacja w każdą pogodę”.https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/

Celem „Nawigacji…” jest poprawa kondycji psychicznej uczniów ( zaistniałej w wyniku nauczania zdalnego) i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia.

„Nawigacja w każdą pogodę”(NWKP) przeznaczona jest dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej (oraz klas I szkól ponadpodstawowych), nauczycieli i rodziców.

Projekt został opracowany zgodnie z koncepcją 9 wskazówek pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, na podstawie których będzie realizowany cykl zajęć na godzinach z wychowawcą.

Zachęcamy do zaangażowania się wraz ze swoimi dziećmi w realizację tej szkolnej inicjatywy profilaktycznej.

Z wyrazami szacunku

Szkolny koordynator NWKP – Katarzyna Glajzner