PROJEKT UNIJNY PN. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE KŁOBUCK"

PROJEKT UNIJNY PN. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE KŁOBUCK"


 

Od 1 września 2019 r. w naszej szkole jest realizowany projekt unijny pn. „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck”.

Zakończenie realizacji projektu to 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 937714,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 842142,86 zł

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia. Wspiera on działania edukacyjne szkół i obejmuje zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi TIK (technologie informatyczno-komunikacyjne).

W ramach projektu prowadzimy zajęcia adaptacyjne, logopedyczne i wyrównawcze oraz korekcyjne.

Doposażona jest baza dydaktyczna w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne i komputery. Zakupione w ramach projektu wyposażenie wspomoże nauczycieli i prowadzących zajęcia w procesach edukacyjnych, posłuży także szkole do kontynuacji działań już po zakończeniu projektu i będzie stanowić podstawę do utrwalania rezultatów projektu.