„AKADEMIA DOBRYCH MANIER” - INNOWACJA PEDAGOGICZNA


W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pt.: „Akademia dobrych manier”. Autorem projektu jest pedagog szkolny Pani Karolina Suchańska.

Głównym cel innowacji to przybliżenie uczniom klas VI znajomości zasad dobrego zachowania. Dobre maniery to praktyczna i bardzo przydatna umiejętność. Bez względu na to w jakich czasach żyjemy, wzajemne stosunki zawsze powinny opierać się na poszanowaniu godności człowieka, uprzejmości i życzliwości.

Podczas realizacji innowacji uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących stosowania określonych zasad, obowiązujących we wzajemnych relacjach społecznych, prawidłowego odżywiania oraz kulturalnego zachowania się przy stole.