Rocznica Chrztu Polski

Rocznica Chrztu Polski


Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się dzień 14 kwietnia 966 r.

W nawiązaniu do kolejnej rocznicy tak ważnego wydarzenia uczniowie naszej szkoły przygotowali i  zaprezentowali się w  przedstawieniu słowno – muzycznym „Chrzest Mieszka I”. W czasie apelu: Leon, Emilia, Krystian, Szymon, Dominik i Bruno przenieśli zebranych w czasy Mieszka I. Było poważnie ale i radośnie. Starsi uczniowie: Natalia, Julia, Jan i Michał przedstawili i udowodnili, iż decyzja podjęta przez Mieszka I wiele wieków temu była słuszna. Opiekunami młodych talentów byli: Pani Anna Paturej, Pani Karolina Suchańska oraz Pan Rafał Staśkiewicz.