Konsultacje z nauczycielami


Zapraszamy Rodziców /Opiekunów na konsultacje z nauczycielami , które odbędą się dnia 28 kwietnia 2022 r. według następującego harmonogramu:

Klasy I-III godz. 16.30-17.30

Pani K. Wojtasińska-Świąć (Ia) – sala 35

Pani A. Głąb (IIa) – sala 33

Pani K. Grzybowska (IIb) – sala 37

Pani E. Kowalska (IIIa) – sala 34

Pani D. Papierz (IIIb) – sala 38

Klasy IV-VIII godz. 17.30-18.30

Pani I. Musiał (IVa) – biblioteka

Pani A. Krajewska ((IVb) – sala 18

Pani J. Filipiak (Va) – sala 28

Pani A. Sieja (Vb) – sala 26

Pani I. Popęda (VIa) – sala 14

Pani S. Paliwoda (VIIa) – sala 22

Pani K. Suchańska (VIIb) – sala 24

Pani A. Zielińska (VIIc) – sala 17

Pani J. Grandys-Mońka (VIIIa) – sala 27

Pani A. Gradzik (VIIIb) – sala 23

Zapraszamy