Świetlica szkolna-godziny pracy

Świetlica szkolna-godziny pracy


Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 działa od poniedziałku do piątku w godzinach:  6.45 – 16. 15.

Aby zapisać dziecko należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  SZKOLNEJ oraz zapoznać się z REGULAMINEM ŚWIETLICY.Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po zakończeniu, w bezpiecznym i miły otoczeniu.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy. Tutaj każdy może spotkać się z kolegą, a oprócz odrabiania lekcji  ma czas na:
•zajęcia plastyczno-techniczne
•swobodne  gry i zabawy
•zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu
•zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek).

W nowym roku szkolnym 2020/2021 będzie działać stołówka.

Uczniowie chętni do korzystania z  obiadów będą zapisani na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA oraz po zapoznaniu się REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie działał mail świetlicowy: swietlica@sp1-klobuck.pl

Kierownik świeticy

Jolanta Sobuś