WIRUSOOCHRONA

WIRUSOOCHRONA


Uczniowie z klas drugich włączyli się w akcję informacyjno – edukacyjną pn. “Wirusoochrona”. Inicjatorem projektu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. W ramach działań przeprowadzono zajęcia profilaktyczne na temat higieny zdrowia. Podczas lekcji uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu podstawowych zasad higieny osobistej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.