WYBIERAM SZKOŁĘ

WYBIERAM SZKOŁĘ

Zapraszamy uczniów klas VIII do zapoznania się z “Informatorem o szkołach kształcących w zawodach na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022)”

Informator  skierowany jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach.

 

Informator o szkołach kształcących w zawodach
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022) poniżej.