ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGGOICNEJ


Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku zapraszają na Dni Otwarte konsultacji i porad dla rodziców.

Konsultacje odbędą się w dniach 15.05.2021r. (sobota)
oraz
22.05.2021r. (sobota) w godz. 8:00-13:00
Dyżur pełnić będą: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.