Konsultacje z psychologiem


Szanowni Państwo,
w dniu  08.02.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 23.02.2021r. w godzinach 13:00-15:00 psycholog współpracujący z SP nr 1 –  Pani Iwona Nadaj będzie pełniła dyżur telefoniczny.       
Osoby zainteresowane konsultacjami z psychologiem ( rodzice oraz dzieci-za zgodą rodziców) proszone są o bezpośredni kontakt  z Panią Iwoną Nadaj w podanym terminie,  pod nr telefonu 572 143 287.
Z wyrazami szacunku.

Pedagog szkolny  Karolina Suchańska